Vedoucí tábora 2011

Kdo připravil a realizoval tábor 2011? 


HELČA PŘIBYLOVÁ
náčelník tábora (odpovídá za přípravu i průběh tábora) 

Vystudovala na Pedagogické fakultě MU obor Sociální pedagogika a volný čas. Momentálně dokončuje další studia a to s psychologickým zaměřením. Mimoto má absolvovaný kurz pro hlavní vedoucí dětských táborů, kurz prožitkové pedagogiky, kurz primární prevence sociálně patologických jevů a kurz stavby nízkých lanových překážek. Na tábory jezdí už od mala, s dětmi jako dobrovolník Eldoráda pracuje 10 let. Náčelníkem Devítky bude letos podruhé.
Jejími koníčky jsou právě tábory, příroda, in-line brusle, kolo, lyže, fotografování, cestování a pes. Absolvovala také dva kurzy seskoků s padákem.
KUBA HANUŠ - HANY
zástupce náčelníka tábora (pravá ruka náčelníka)

V současné době student České zemědělské univerzity v Praze. Na tábory jezdí od mala, přímo na Devítku pak od roku 2005. Jako oddílový vedoucí se účastní táborů na Devítce už 5 let, mimoto byl nějaký čas trenérem házené dětí.
Jeho zájmy jsou sport, spec. házená, Devítka a vše kolem ní, působnost v Armádě ČR.     
OLUŠA GAJDOŠOVÁ
kuchařka (pečuje o to, abychom se dobře najedli)

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. V současnosti pracuji jako hlavní ekonom ve středně velké firmě. Už v době studií jezdila jako vedoucí na tábory, víkendové akce pro děti, dětské Hrátky bez hranic (týdenní pobyty s mentálně postiženými dětmi), organizovala pochod Hledání Eldoráda. Na Devítku jezdí od jejího vzniku, původně jako vedoucí oddílů s mladšími dětmi, po mateřské dovolené (dvě dcery 5 a 9 let) pak jako kuchařka.
Jejími koníčky jsou sport (lyže, in-line brusle,volejbal, kolo), tancování, hudba, angličtina.
MARTIN SEDLÁČEK - SEDI
hospodář (stará se o nákupy, ale dokáže pomoct i v kuchyni i jinde)

Studoval na ČVUT a VŠE v Praze. V současné době pracuje v oblasti poprodejních služeb v zahraniční strojírenské firmě. Na tábory jezdí od dětství. S Eldorádem spolupracuje od jeho založení. Jako vedoucí jezdil na letní tábory a Dětské hrátky bez hranic, organizoval plesy Eldoráda a Hledání. Po narození vlastních dětí (Jeníček a Mařenka, 7 a 9 let) spolupořádá s kamarády Táborečky (pro rodiče s dětmi). V jeho 18-ti letech mezi jeho koníčky patří stále většina sportů (především hokej, kterému se v mládí závodně věnoval, a lyžování), hra na kytaru a mnoho dalších aktivit, které si z dlouhé chvíle vymýšlí, aby se on ani lidé kolem nenudili.
ŠARDA ČMELÍKOVÁ
oddílová vedoucí

Studuje Jiráskovo gymnázium v Náchodě. Je odchovancem Devítky. Jako táborová vedoucí pojede letos poprvé, ale už druhým rokem vede oddíl Mladých hasičů, který je jedním z nejlepších z okresu v hasičském sportu. Má kurz hasičského minima (instruktor) a také se zúčastnila zážitkově vzdělávacího víkendu pro vedoucí a instruktory s názvem Přemejšlím.
Aktivně se věnuji sportu, hlavně tomu požárnímu a to jako trenérka tak i jako závodnice. Také skáče s padákem (má už 20 seskoků). Často chodí lézt na skály a vůbec miluje adrenalinové sporty. Ale nejenom to - ráda také zajde do divadla nebo si přečte hezkou knížku.
MÍLA KAVKA
oddílový vedoucí 

Pracuje jako terénní sociální pracovník v Brně, současně dálkově studuje Humanitní studia na KU. Mimoto absolvoval kurzy zacházení se stresem a s manipulací, kurz práce s rodinou v krizové situaci a další. Na Devítku jezdí jako oddílový vedoucí už 13 let.
Ve volném čase maluje, kreslí, vyrábí, čte. Jeho dalšími zájmy jsou příroda a cestování, nejlépe do hor a lesů (v ČR má nejradši Beskydy a Broumovské stěny). S kamarády před časem stopem dojel do Španělska, kde společně přešli Pyreneje.

JIRKA KŘIVÁNEK 
oddílový vedoucí

Studuje pátý ročník oboru Speciální pedagogika se zaměřením na dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Mimoto má kurz Pedagog volného času. Současně se studiem pracuje jako asistent pedagoga na základní škole, jako speciální pedagog na jiné základní škole a dobrovolně pak na psychiatrii, kde vede skupinu klientů. Na tábory jezdí od mala, jako vedoucí pak 9 let. Vedl také zájmové kroužky. Na Devítku pojede jako oddílový vedoucí letos potřetí.
Jeho koníčky jsou hlavně sport, příroda a škola hrou. Jako zajímavost uvádí, že umí vyfouknout kouř jen jednou nosní dírkou.
TERKA LOUDOVÁ 
oddílová vedoucí

Pátým rokem studuje obor Speciální pedagogika se zaměřením na dramaterapii v Olomouci. Již několik let pracuje jako osobní asistent a vedoucí zájmových kroužků v o.s. SPOLU Olomouc, druhým rokem jako asistent pedagoga na ZŠ. Na Devítku jezdila už jako dítě, jako oddílový vedoucí jezdí taky už řadu let. 
Z ruchu města ráda uniká do přírody. Atmosféru u táborového ohně zpestřuje hrou na kytaru a zpěvem, kterému se chce v budoucnu věnovat více. Hraje i na klavír, ale uznejte, že ten se na zádech nosit nedá.
KUBA PAVČO
oddílový vedoucí 

Student posledního ročníku gymnázia Arabská v Praze. Je odchovancem Devítky, jezdí na ní totiž od jejího založení, tedy téměř 15 let. Jako vedoucí pojede letos poprvé, ale do této doby prošel přípravou např. v instruktorském oddíle na táboře nebo na zážitkově vzdělávacím víkendu pro vedoucí a instruktory Eldoráda s názvem Přemejšlím.
Jeho zájmem je sport a to převážně týmové sporty. Aktivně provozuje volejbal a závodně florbal. Když má čas, taky se rád projede na kole. Svou oblibu k přírodě pak realizuje turistikou. V současné době se učí se hrát na kytaru.
LUCKA SKLENÁŘOVÁ
oddílová vedoucí a táborový zdravotník

Studentka Krajinného inženýrství na České zemědělské univerzitě v Praze, současně pracuje v zahradnické firmě a zabývá se tak vším, co se zeleně týká. Na Devítce byla poprvé v roce 2002, po 4 roky pak jezdila jako oddílový vedoucí. Letos se po několika letech na Devítku vrací. Mimoto je už 16 let členkou turistického oddílu Záře, kde 7 let působí v různých funkcích (zdravotník, hospodář, programový vedoucí). Má absolvovaný kurz Českého červeného kříže pro zdravotníky zotavovacích akcí.
Jejími koníčky jsou plavání, volejbal, čtení, lyžování, oddíl a pečení - hlavně dortů.
ANET ŠLOSAROVÁ
oddílová vedoucí

Letos ukončila bakalářské studium na Pedagogické fakultě v Brně, kde studovala Učitelství pro střední školy. Dětem se věnuje zejména při doučování a také při praxích na školách. Na Devítku pojede jako oddílový vedoucí letos poprvé.
Mezi její zájmy patří čtení, zpívání u táboráku a turistika, hlavně návštěvy tajemných míst.

TERKA UREŠOVÁ 
oddílová vedoucí

Po absolvování Střední pedagogické školy v Litomyšli se specializací na tělesnou výchovu a sport, pokračuje nyní na vyšší odborné škole tamtéž v oboru Předškolní pedagogika. S dětmi pracuje v rámci praxí v mateřské školce v Červeném Kostelci, ve družině základní školy i při hlídání dětí v rodině. Na Devítku pojede jako oddílový vedoucí podruhé.
Mezi její zájmy patří v první řadě sport a to hlavně florbal a volejbal, plavání, gymnastika, další míčové hry. Dalším koníčkem je vyrábění a tvorba všeho druhu.
Comments