PŘIHLÁŠKA

Tábor Devítka 2019 je již téměř naplněn. 
Děkujeme za Vaši přízeň. 
 

V případě dotazů nás kontaktujte na:

Petr Štěpánek, email: bozda.stepanek@gmail.comStisknutím tlačítka ODESLAT jste se zavázali, že:
  • Úhradu provedu na účet 163552416/0300 do 30 dnů (ode dne registrace = dnešního dne).  Jako variabilní symbol platby uveďte datum narození dítěte ve tvaru rrrrmmdd. Do zprávy pro příjemce platby uveďte, prosím, jméno dítěte. Na tuto skutečnost upozorněte i svého zaměstnavatele, v případě, že Vám na pobyt na táboře přispívá. Vyhnete se tak nepříjemnostem spojeným s dohledáváním plateb. Pokud platíte za 2 sourozence, proveďte platbu jednou částkou a jako variabilní symbol uveďte datum narození jednoho z dětí. 
Stisknutím tlačítka ODESLAT jste taktéž brali na vědomí, že:
  • Až zaplacenim se objednávka stává závazná.
  • V případě prodlení s platbou nemusí být táborníkovi dále reservováno místo na LT.
Stisknutím tlačítka ODESLAT jste taktéž akceptovali stornopoplatky v případě zrušení přihlášky 
v termínech a výši:
  • Do 13. 5. 2019: 25% poukázaných prostředků.
  • Od 14. 5. 2019  do 17. 6. 2019: 70% poukázaných prostředků.
  • Od 18. 6. 2019: 80% poukázaných prostředků.
  • Výjimku tvoří náhlé onemocnění dítěte těsně před konáním tábora, které mu znemožní účast - v tomto případě je výše stornopoplatků 30% poukázaných prostředků.Comments